In: June 2005

Banská Bystrica CUP 2005

Slovo na úvod: … na slovenskej plaveckej mape, v metropole stredoslovenského regiónu, v Banskej Bystrici má sídlo Plavecký…