Prihlášky

Na podujatie, ktoré sa koná v termíne 24. – 25.10. 2020 sa účastníci musia prihlásiť znova. Pôvodné prihlášky z marcového termínu neplatia.

Pre prihlásenie pretekárov vyplňte dokument.

Dokument stiahnete tu:

Slovenská verzia

Anglická verzia

LENEX

Poslať najneskoršie do 6. októbra 2020 na adresu:
Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
Mladežnícka 47
974 04 Banská Bystrica
alebo na e-mail: swimm@umbbb.sk a zároveň aj na e-mail: miroslav.simun@gmail.com

Objednávka ubytovania a stravovania na stiahnutie:

Slovenská verzia

ORDER – Preliminary Entry Form

ORDER – Final Entry Form

Zoznam ubytovaných:

Slovenská verzia

Anglická verzia

Poslať najneskoršie do 8. septembra 2020 na adresu:
Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
Mladežnícka 47
974 04 Banská Bystrica
alebo na e-mail: swimm@umbbb.sk a zároveň aj na e-mail: miroslav.simun@gmail.com

Propozície k podujatiu na stiahnutie vo formáte PDF

Slovenská verzia

Anglická verzia