In: jún 2009

Banská Bystrica CUP 2009

Informácia o pretekoch:        Zrekonštruovaná banskobystrická plaváreň Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici víta v dňoch talentovaných plavcov…