In: august 2012

Banská Bystrica CUP 2012

TOP účastníci medzinárodných plaveckých pretekov „Banskobystrický pohár 2012“ Richárd BOHUS (Maďarsko) ◄ účastník 0H 2012 v Londýne/Anglicko…