Plavci o Banskobystrický pohár

Banskobystrická krytá plaváreň UMB v Banskej Bystrici privítala  123 talentovaných pretekárov zo sedemnástich oddielov a klubov nielen z celého Slovenska, ale aj z Poľska, Maďarska a Čiech na II. ročníku medzinárodných plaveckých pretekoch „Banskobystrický pohár“.

Ozdobou výborne zorganizovaného podujatia bol napríklad reprezentant Českej republiky v diaľkovom plávaní David ČECH, ktorý 6. augusta 2006 prekonal oboma smermi povestný kanál La Manche. 84 kilometrovú trať zdolal za 19 hodín a 54 minút a zaradil sa tak medzi troch najmladších premožiteľov kanálu na svete (pozn. David má 21-rokov), ktorí to dokázali oboma smermi. Ďalšími kvalitnými pretekármi, ktorí sa predstavili na štarte boli Petra MIŠKUFOVÁ (UMB Banská Bystrica) – najlepšia juniorka SR za rok 2002, účastníčka semifinále MEJ v Linzi (Rakúsko), svetovej gymnaziády v Caen a limitárka svetovej univerziády v Izmire (Turecko), Peter MITRENGA (VŠC Dukla Banská Bystrica) účastník

MEJ v Linzi (Rakúsko) z roku 2002 ale aj mnohí ďalší plavci, medailisti a Majstri Slovenska v juniorskej a žiackej kategórii.

Ďalším hosťom podujatia (aj keď nesúťažným) bola účastníčka Olympijských hier 1996

v Atlante (USA) Natália KODAJOVÁ, ktorú funkcionári plaveckého oddielu KTV UMB Banská Bystrica ocenili čestným členstvom v tomto banskobystrickom oddieli.      

Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách, bolo prekonaných 5 rekordov podujatia, o ktoré sa pričinili Tomasz Odomirski (Jordan Krakow) na 50 a 100 m znak, Peter Mitrenga (Dukla Banská Bystrica) na 200 m polohové preteky, Ivana Kristlová (Kosatky Karviná) na 50 m voľný spôsob a Patrícia Hlavnová (MPK Prievidza) na 50 m prsiačasom 0:34,99 čím zároveň vytvorila aj nový slovenský rekord v kategórii 12-ročných žiačok.

„Banskobystrický pohár 2006“ za najlepší bodový výkon v jednotlivých kategóriách získali:

 • v kategórii dospelých
  • Petra Miškufová (UMB Banská Bystrica) 641 bodov
  • Peter Mitrenga (Dukla Banská Bystrica) 676 bodov
 • v kategórii juniorov
  • Konrad Latuszek (Jórdan Krakow) 630 bodov
  • Tomasz Odomirski (Jórdan Krakow) 573 bodov
 • v kategórii starších žiakov
  • Katarína Koronciová (PK Veľký Krtíš) 619 bodov
  • Július Novák(ŠKP Poprad) 479 bodov
 • v kategórii mladších žiakov
  • Patrícia Hlavnová (MPK Prievidza) 647 bodov
  • Katarína Mikulová (MPK Dolný Kubín) 507 bodov
 • v kategórii najmladších žiakov
  • Denisa Tenkelová (PK Banská Štiavnica) 461 bodov
  • Marian Adamský (PK Banská Štiavnica) 443 bodov

Podujatie malo vysokú športovú úroveň, zo strany všetkých zúčastnených bolo hodnotené veľmi vysoko a to nielen po stránke organizačnej ale i spoločenskej.

Plavci z domáceho plaveckého oddielu Klubu telesnej výchovy Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica si na tomto podujatí počínali viac ako úspešne, keď si vo všetkých vekových kategóriách vyplávali celkove 19 x 1.miesto, 22 x 2.miesto a 13 x 3.miesto a získali tak prvenstvo v hodnotení klubov.

Medailová bilancia zúčastnených oddielov

Oddiel, klub1. miesto2. miesto3. miesto
UMB Banská Bystrica19x22x13x
MKS Jórdan Krakow (Poľsko)17x12x3x
MPK Prievidza 9x3x4x
MPK Dolný Kubín 8x5x
Plavecký klub Banská Štiavnica8x2x1x
Plavecký klub Veľký Krtíš6x1x2x
GDSE Salgotárján (Maďarsko)4x14x3x
Slovan Karlovy Vary (Česká rep.)4x2x4x
VŠC Dukla Banská Bystrica3x
AC Poprad3x
Kosatky Karviná (Česká rep.)2x5x2x
Športový klub polície Poprad2x1x
Univerzita Brno (Česká rep.) 2x2x
Nereus Žilina2x1x
SZSE Dabas (Maďarsko)4x9x
MŠK Delfín Žiar nad Hronom1x5x
Flipper Podbrezová 1x

Z výsledkov bez vekového obmedzenia          RP – nový rekord podujatia

ŽENY

100 m motýlik:

 1. Petra Miškufová 1986 UMB 1:08,17
 2. Barbora Češíková 1992 UMB 1:12,38
 3. Klaudia Bokšayová 1994 PKVK 1:15,89

100 m voľný spôsob:

 1. Katarína Koroncziová 1992 PKVK 1:01,93
 2. Ivana Kristlová 1988 KOKA 1:02,50
 3. Katarína Mikulová 1993 MPKDK 1:06,44

100 m prsia:

 1. Patrícia Hlavnová 1994 MPKPD 1:17,63
 2. Jana Banzetová 1995 SNKV 1:25,36
 3. Rebecca Beňušová 1993 MPKDK 1:26,04

100 m znak:

 1. Zuzanna Wójciak 1991 MKSJO 1:09,04
 2. Jagoda Janecka 1992 MKSJO 1:09,70
 3. Barbora Marcinková 1990 ŠKPPO 1:12,06

200 m polohové preteky:

 1. Katarína Koroncziová 1989 PKVK 2:32,03
 2. Barbora Marcinková 1990 ŠKPPO 2:32,21
 3. Zuzanna Wójciak 1991 MKSJO 2:34,8

750 m motýlik:

 1. Petra Miškufová 1986 UMB 0:30,14
 2. Barbora Češíková 1992 UMB 0:32,55
 3. Klaudia Bokšayová 1994 PKVK 0:35,32

50 m voľný spôsob:

 1. Ivana Kristlová 1988 KOKA 0:28,36 RP
 2. Katarína Koroncziová 1992 PKVK 0:28,47
 3. Lucie Dekanová 1994 SNKV 0:29,94

50 m prsia:

 1. Patrícia Hlavnová 1994 MPKPD 0:34,99 RP
 2. Jana Banzetová 1995 SNKV 0:39,19
 3. Zsuzsanna Baksa 1991 GDSE 0:40,39

50 m znak:

 1. Barbora Marcinková 1990 ŠKPPO 0:32,83
 2. Jagoda Janecka 1992 MKSJO 0:32,93
 3. Zuzanna Wójciak 1991 MKSJO 0:33,04

MUŽI                         

100 m motýlik:

 1. David Čech 1985 UNBR 1:02,62
 2. Ján Pavlík 1989 UMB 1:02,95
 3. Jan Dubas 1991 MKSJO 1:04,97

100 m voľný spôsob:

 1. Peter Mitrenga 1986 DUBB 0:53,30
 2. Peter Olexa 1987 UMB 0:55,43
 3. Kamil Latuszek 988 MKSJO 0:55,79

100 m prsia:

 1. Konrad Latuszek 1989 MKSJO 1:07,88
 2. Lukasz Sawski 1988 MKSJO 1:08,25
 3. Mateusz Dyrek 1991 MKSJO 1:11,91

100 m znak:

 1. Tomasz Odomirski 1991 MKSJO 1:01,56 RP
 2. Pawel Walga 1991 KOKA 1:03,71
 3. Andrej Baniar 1992 MPKPD 1:13,10

200 m polohové preteky:

 1. Peter Mitrenga 1986 DUBB 2:14,01 RP
 2. Konrad Latuszek 1989 MKSJO 2:14,81
 3. Lukasz Sawski 1988 MKSJO 2:18,17

50 m motýlik:

 1. Jan Dubas 1991 MKSJO 0:28,65
 2. David Čech 1986 UNBR 0:28,79
 3. Ján Pavlík 1989 UMB 0:28,88

50 m voľný spôsob:

 1. Peter Mitrenga 1986 DUBB 0:24,47
 2. Peter Olexa 1987 UMB 0:24,96
 3. Branislav Pika 1990 NERŽI 0:26,11

50 m prsia:

 1. Konrad Latuszek 1989 MKSJO 0:31,32
 2. Lukasz Sawski 1988 MKSJO 0:31,53
 3. Ondrej Panek 1988 NERŽI 0:32,35

50 m znak:

 1. Tomasz Odomirski 1991 MKSJO 0:28,73 RP
 2. Pawel Walga 1991 KOKA 0:30,22
 3. Marián Gregáň 1992 MPKDK 0:33,90

RP – nový rekord podujatia

Vyhodnotenie medzinárodných pretekov v plávaní „Banskobystrický pohár 2006“

Plavecký oddiel Klubu telesnej výchovy Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica vo svojich začiatkoch riešil otázku odstraňovania plaveckej negramotnosti, neskôr to bolo zdokonaľova- nie a skvalitňovanie športovej prípravy mladých adeptov plávania. Tento ambiciózny a perspektívny plavecký klub svojimi aktivitami napomáha pri rozvoji mládežníckeho športu až po úroveň štátnej reprezentácie.

V Banskej Bystrici chýbalo podujatie v tomto po atletike druhom najvýznamnejšom olympijskom športe. Zámerom bolo v meste pod Urpínom  uskutočniť medzinárodné plavecké podujatie pre talentovanú mládež, ktoré by zbližovalo mladých ľudí rôznych národov, vytváralo nové a upevňovalo staré priateľstvá. Toto podujatie  malo pokračovať v histórii plávania na Slovensku a to po stránke športovej ako aj organizačnej, aby bolo dobrou príležitosťou konfrontácie slovenského mládežníckeho plávania so zahraničím.

Podarilo sa uskutočniť medzinárodné plavecké podujatie „Banskobystrický pohár 2006“,

nad ktorým prevzal záštitu predseda Banskobystrického samosprávneho kraja a ktoré reprezentovalo nielen svoje mesto, región, ale aj celú Slovenskú republiku.

Banskobystrická krytá plaváreň UMB privítala 123 talentovaných pretekárov zo sedemnástich oddielov a klubov nielen z celého Slovenska, ale aj z Poľska, Maďarska a Čiech. Ozdobou výborne zorganizovaného podujatia bol napr. reprezentant Českej republiky v ďiaľkovom plávaní David Čech (Univerzita Brno), premožiteľ povestného kanálu La Manche oboma smermi, ďalšími kvalitnými pretekármi, ktorí sa predstavili na štarte boli Petra Miškufová (UMB Banská Bystrica) – najlepšia juniorka SR za rok 2002, účastníčka semifinále Majstrovstiev Európy juniorov v Linzi (Rakúsko), svetovej gymnaziády v Caen (Francúzsko) a limitárka svetovej univerziády v Izmire (Turecko), Peter Mitrenga (VŠC Dukla Banská Bystrica) – účastník Majstrovstiev Európy juniorov v Linzi (Rakúsko) z roku 2002 ale aj mnohí ďalší plavci, Majstri Slovenska a medailisti v seniorskej, juniorskej a žiackej kategórii.

Ďalším hosťom podujatia (aj keď nesúťažným) bola účastníčka Olympijských hier 1996 v Atlante (USA) Natália Kodajová, ktorú funkcionári plaveckého oddielu KTV UMB

Banská Bystrica ocenili čestným členstvom v tomto banskobystrickom oddieli.

Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách, bolo prekonaných 5 rekordov podujatia o ktoré

sa pričinili Tomasz Odomirski (Jordan Krakow) na 50 a 100 m znak, Peter Mitrenga (Dukla Banská Bystrica) na 200 m polohové preteky, Ivana Kristlová (Kosatky Karviná) na 50 m voľný spôsob a Patrícia Hlavnová (MPK Prievidza) na 50 m prsia. Bol vytvorený aj jeden slovenský rekord (v kategórii 12-ročných žiačok) o ktorý sa postarala Patrícia Hlavnová

v disciplíne 50 m prsia výkonom 0:34,99. Plavci z domáceho plaveckého oddielu Klubu telesnej výchovy Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica si na tomto podujatí počínali viac ako úspešne, keď si vo všetkých vekových kategóriách vyplávali celkove 19 x 1.miesto,

22 x 2.miesto a 13 x 3.miesto a získali tak prvenstvo v hodnotení klubov.

Podujatie bolo hodnotené veľmi vysoko a to nielen po stránke organizačnej a športovej o čom svedčila aj pomerne početná účasť zástupcov médií – rozhlasových staníc, píšucich novinárov, regionálnej televízie,… (priebeh podujatia dokumentujeme aj informáciami o mediálnych výstupoch na inom mieste), ale aj po stránke spoločenskej.

Zástupcovia zúčastnených oddielov zo zahraničia prejavili vážny záujem zúčastniť sa tohto podujatia aj v nasledujúcich ročníkoch a pochvaľovali si krásne preteky s výbornou účasťou

a atmosférou. Usporiadateľom z Plaveckého oddielu KTV UMB Banská Bystrica verejne poďakovali za zorganizovanie tohto podujatia, na ktoré budú mať veľmi príjemné spomienky.

Podarilo sa uskutočniť plavecké podujatie, ktoré poskytlo možnosť konfrontácie slovenského mládežníckeho plávania so zahraničím. Podarilo sa nám verejnosti predstaviť tento krásny šport aj v Banskej Bystrici. Toto medzinárodné podujatie položilo reálne predpoklady pokračovania aj v nasledujúcich rokoch.

Každý, kto už organizoval takúto akciu vie, že bez finančnej podpory by ju nebolo možné usporiadať, alebo aspoň nie na dostatočnej úrovni.

Nepodarilo sa nám však zabezpečiť avizovanú početnejšiu zahraničnú účasť hlavne z dôvodu finančnej náročnosti (náklady na ubytovanie a stravovanie).Vieme si predstaviť aj výraznejšiu reklamnú kampaň, ktorá by ešte dokázala zvýšiť kredit a väčší záujem o toto podujatie či už zo strany médií, sponzorov, oficiálnych predstaviteľov univerzitného športu, mesta a regiónu, …

Záujem zo strany diváckej verejnosti však prekročil naše očakávania.

Priebeh podujatia dokumentovali aj nasledovné mediálne výstupy:

–  článok (uverejnený v týždenníku SMER Magazín dňa 21.11.2006), ktorý informoval  a zároveň pozýval na podujatie

–  článok, (Tlačovej agentúry SITA zo dňa 26.11.2006) ktorý ponúkla všetkým denníkom

k uverejneniu o uskutočnenom podujatí vo svojom výsledkovom servise

–  článok (uverejnený v týždenníku Banskobystrické ECHO dňa 1.12.2006), ktorý informoval o jednom z účastníkov podujatia a jeho vyjadrenia k podujatiu

–  článok (uverejnený v týždenníku SMER Magazín dňa 5.12.2006), ktorý informoval o uskutočnenom podujatí

–  informácie o podujatí boli prezentované v Slovenskom rozhlase, Rádiu REGÍNA, Rádiu LUMEN, v regionálnej televízii AZTV.