Dovoľujeme si Vás informovať, že náš plavecký míting “BANSKÁ BYSTRICA CUP”
sa pre nepriaznivú pandemickú situáciu v súvislosti s COVID-19 bohužiaľ
neuskutoční ani v roku 2021.