Obľúbený plavecký míting sa v posledný marcový víkend v bazéne na Štiavničkách v Banskej Bystrici neuskutoční. Náhradný termín je stanovený na 25.-26. apríla 2020.

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou s cieľom spomaľovania šírenia koronavírusu oficiálne zakázal od 10.3.2020 organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí na celom území SR. Na základe uvedeného Slovenská plavecká federácia (SPF) s riadiacou kompetenciou pre plavecké športy na území Slovenskej republiky rozhodla s účinnosťou od 11.3.2020 nasledovne:

  1. SPF na území SR ruší a pozastavuje všetky súťaže v plaveckých športoch a to až do odvolania,
  2. SPF ruší a pozastavuje plánované akcie reprezentačných tímov v plaveckých športoch na území SR a ich účasť na aktivitách v SR a v zahraničí a to až do odvolania.

SPF navrhla po dohode s organizátorom, aby sa tohtoročný Banská Bystrica Cup, ktorý znova figuruje v medzinárodnom kalendári svetovej (FINA) i európskej strešnej plaveckej organizácie (LEN) uskutočnil v náhradnom termíne 25.-26. apríla 2020. Aby tak jeho účastníci mali možnosť plniť limity na Olympijské hry 2020 v Tokiu, májové Majstrovstvá Európy dospelých a juniori si zase splnením limitov môžu vybojovať účasť na júlových Majstrovstvách Európy, ktoré sa uskutočnia v škótskom Aberdeene.

Podujatie by malo byť zároveň prvým testom pripravenosti krytého 50-metrového bazéna na usporiadanie 16. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý bude veľkou príležitosťou na propagáciu mládežníckeho športu i mesta Banská Bystrica v celej Európe.Reprezentačné družstvá si už teraz môžu otestovať podmienky pre budúcoročný EYOF.

Organizátori z plaveckého oddielu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (oslavujúci 25. výročie svojho vzniku) urobili všetko preto, aby podujatie bolo znova perfektne pripravené po všetkých stránkach. „Žiaľ súčasná situácia okolo koronavírusu je zlá, no nikto z nás ju nezavinil. Bohužiaľ zasiahla vyššia moc. Chápeme vážnosť situácie a budeme aj v budúcnosti v plnej miere rešpektovať príkazy, nariadenia a rozhodnutia zo strany príslušných ústredných orgánov vedenia nášho štátu. V prvom rade je potrebné dbať na zdravie nás všetkých.“ uviedol manažér a riaditeľ podujatia Milan Záborský.

Zdroj: Tlačová správa Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica

https://sport.aktuality.sk/c/439442/plavanie-pre-koronavirus-prelozili-banska-bystrica-cup-2020/

https://bystrica.dnes24.sk/paradny-zazitok-a-velky-test-pred-eyof-om-do-bystrice-pridu-plavci-z-brazilie-aj-libanonu-354337